Evig lykke

Når vi forstår hvordan vi fungerer, vil symptomer begynne å fungerer som veiskilt. De forteller oss at vi lever i falsk logikk, at våre premisser er uriktige.

Da vil det korrigere oss og sett oss igjen i kontakt med vårt innebygde velvære, som inneholder, psykologisk trygghet, håp sinnsro, harmoni, dypere følelse av kjærlighet og godhet.

Vi er takknemlige og løsningsorienterte, har tilgang til vår indre visdom og "sunne fornuft", kjenner oss motiverte, inspirerte, kreative, det er enkel å fokusere og løsninger kommer enkelt, vi har evnen til å lære, vi er resiliente (en visshet/følelse av at vi kan håndtere livet uansett hvilke utfordringer vi står ovenfor) ++++

Dette er vår naturlige tilstand med egenskaper og ressurser vi er født med og som er innebygd i oss. De kan ikke bli mistet, skadet eller ødelagt. De kan bli tildekket og usynlige for oss, og det er det som skjer når vi ikke føler og opplever dem.